Volebná konferencia

VV ObFZ Žilina oznamuje všetkým FK v pôsobnosti ObFZ Žilina termín konania Volebnej konferencie a to dňa 29. 10. 2021 o 16:30 hod. v Hoteli Slovakia.

 

Všetkým FK v pôsobnosti ObFZ Žilina boli zaslané pozvánky na Volebnú konferenciu s návratkami. Návratky prosíme doručiť na ObFZ Žilina OBRATOM.


 

Stanovy ObFZ

Rokovací poriadok VK 2021

Volebný poriadok- Volebná konferencia 2021

Volebná konferencia 2021

Táto fotogaléria je prázdna.