Riadna konferencia ObFZ Žilina

 

Výkonný výbor ObFZ Žilina

Predseda:

 • Ing. Igor KRŠKO, Murgašova 21, 010 01 Žilina

Podpredseda:

 • Pavol PAPAJ Trnavská 14/11, 010 08 Žilina

Členovia:

 • Milan  MELIŠ Jedľová 849/29A, 010 04 Žilina
 • Jozef HREUS, Platanová 26, 010 07 Žilina
 • František VOREL, Ružová 40, 010 01 Žilina

 

Ďalšie orgány ObFZ Žilina

Odvolacia komisia- predseda:

 • Ing. Jozef HRIVÍK

Revízna komisia - predseda:

 • Ing. Milan DOLNÍK

Delegáti Riadnej konferencie ObFZ Žilina:

 • Štefan TAVAČ
 • Ján MAJSNIAR
 • Patrik SIKORA
 • Jozef PYTEL
 • Pavol BUGÁŇ
 • Ján PEKARA
 • Jaroslav FRANEK
 • Ján KOVÁČ
 • Dušan CHVÍĽA
 • Zdenko KLIMÍK
 • Ján JANEC
 • Vladimír CVAPEK
 • Miroslav MINARČÍK