Riadna konferencia ObFZ Žilina

 

Výkonný výbor ObFZ Žilina

Predseda:

 • Ing. Igor KRŠKO, Murgašova 21, 010 01 Žilina

Podpredseda:

 • Pavol PAPAJ,  Trnavská 14/11, 010 08 Žilina

Členovia:

 • Ladislav KORČEK,  Veľké Rovné 343, 013 62 Veľké Rovné 
 • Patrik  SIKORA,       Školská 492, 013 01 Teplička nad Váhom
 • Martin  MATULA,      T. Vansovej 2, 010 08 Žilina

 

Ďalšie orgány ObFZ Žilina

 

Predseda ŠDK : 

 • Peter Vachan

Predseda KR : 

 • Michal Očenáš

Predseda HK : 

 • Vladimír Čvapek

Predseda TMK : 

 • Ján  Capko

Predseda OTK : 

 • Jozef Hreus

Odvolacia komisia- predseda:

 • Ing. Jozef HRIVÍK

Revízna komisia - predseda:

 • Bc. Anna Psotná

Delegáti Riadnej konferencie ObFZ Žilina:

 • Peter VACHAN
 • Ján  CAPKO
 • Michal OČENÁŠ
 • Milan  MELIŠ
 • František  VOREL
 • Jozef  HREUS
 • Štefan  TAVAČ
 • Vladimír  ČVAPEK
 • Miroslav MINARČÍK