V tejto časti budeme uverejňovať postupne jednotlivé pravidlá futbalu a hlavne ich odborný výklad. Podnety na témy môžete dať aj vy priamo zadaním otázky, ktorá sa bude týkať niektorého pravidla futbalu a jej odoslaním na NAPÍŠTE NÁM.

Otázky a odpovede

Kedy považujeme hru rukou hráča za zakázanú hru rukou ?

Zakázaná hra rukou

Týka sa ruky hráča alebo jeho ramena s loptou zakázaným spôsobom. Rozhodca musí vziať pri posudzovaní do úvahy najmä nasledujúce okolnosti:

1.Či ide o pohyb ruky k lopte / nie lopty k ruke /.

2. Aká je vzdialenosť medzi súperom a loptou /neočakávaná, prudká strela z malej vzdialenosti /.

3. Aj udretie lopty hodeným predmetom / kopačka, chránič/ sa považuje za priestupok / napr. lopta smeruje do prázdnej brány a obranca v snahe ju zastaviť hodí do nej kopačku alebo chránič – lopta zmení smer mimo bránu, resp. sa zastaví/ R nariadi PK a obrancu vylúči z hry/.

Nadviazanie na hru:

Ak R preruší hru za zakázanú hru rukou nariadi PVK z miesta priestupku. Ak sa priestupok stal v pokutovom území hráča, ktorý sa ho dopustil, R nariadi PK.

Sankcie za porušenie pravidla:

Za zakázanú hru rukou R napomína hráča ŽK a považuje sa to za nešportové správanie ak:

  1. Zjavne úmyselne zahrá loptu rukou, aby tým zabránil súperovi v jej získaní.
  2. Zmarí tým súperovi sľubne sa rozvíjajúcu akciu.
  3. Pokúša sa nešportovo – rukou dosiahnuť gól.

Za zakázanú hru rukou R vylučuje hráča ČK a považuje sa to za hrubé nešportové správanie ak:

  1. Zakázanou hrou rukou zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť alebo zabráni dosiahnutiu gólu.

Zakázaná hra rukou brankárom mimo vlastného pokutového územia

Ak brankár zahrá nedovolene rukou mimo vlastného pokutového územia nemusí byť udelený žiadny OT / ŽK,ČK / -napr. vyráža z hranice pokutového územia loptu rukami, pričom si neuvedomuje, že ruky sú cca ½ m za úrovňou čiary ohraničujúcej pokutové územie a v PÚ sa nachádza časť hráčov domácich i hostí. R nariadil v tomto prípade len PVK v prospech útočiaceho tímu.

Ak brankár zahrá nedovolene rukou mimo vlastného pokutového územia musí byť udelený OT / ŽK / za NS, ak to R posúdi ako sľubne sa rozvíjajúcu akciu súpera / - napr. obchádza brankára, tento zahrá nedovolene rukou, no nezabráni gólu / za sebou má ešte brániaceho spoluhráča /.

Ak brankár zahrá rukou nedovolene mimo vlastného pokutového územia musí byť udelený OT / ČK / za HNS, ak to R posúdi ako zmarenie gólovej príležitosti súpera – napr. obchádza brankára, tento zahrá zakázaným spôsobom rukou, čím zabráni gólu / za sebou nemá žiadneho brániaceho spoluhráča /.