ZMENA UHČ - 14.6.2015

09.06.2015 08:50

Vzhľadom na konanie medzištátneho stretnutia Slovensko - Macedónsko dňa 14.06.2015 ako aj na množiace sa žiadosti FK, ŠDK nariaďuje odohrať všetky MFS, ktorých odohratie je nariadené na 14.06.2015, v nasledovných časoch:
kategória žiaci o 10:00 hod., kategória dorast o 12:30 hod., kategória dospelí o 15:00 hod.