Zmena klubovej príslušnosti rozhodcov od sezóny 2021-2022

04.05.2021 08:03

Zmena klubovej príslušnosti rozhodcov od sezóny 2021-2022

KR oznamuje klubom, že od sezóny 2021-22 v súlade s RS ObFZ Žilina XIX. body 104-106 menia nižšie uvedení rozhodcovia klubovú príslušnosť:

  1. Filip Ciprich z TJ Jablonové do FK Predmier
  2. Martina Ukropová z RTJ Brodno do bez klubovej príslušnosti
  3. Natália Durmis z TJ Divina do TJ Pšurnovice
  4. Dávid Hrobárik z MFK Bytča do ŠK Dolný Hričov
  5. Pavel Ištvánik z MFK Bytča do bez klubovej príslušnosti

Žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti boli obdržané elektronicky na adresu komisie rozhodcov.