Zimný seminár R a DZ

18.03.2018 21:11

Dňa 16.3.2018  zorganizovala  KR pri ObFZ Žilina tradičný Zimný seminár R a DZ pred začiatkom jarnej časti futbalových súťaží ročníka 2017-18, ktorý sa konal v reštaurácii na západnej tribúne MŠK Žilina.

V úvode seminára  pozdravil prítomných nový predseda KR p. Juraj Krajči, oboznámil ich s víziou do budúcnosti, prejavil radosť so záujmom nových R , ako i návratu niektorých R, ktorí v minulosti skončili s rozhodovaním futbalových stretnutí. Potom predseda ObFZ p. Igor Krško  vo svojom príhovore poďakoval všetkým R za ich prácu a poprial do jarnej časti kvalitné výkony na hracích plochách. O zaujímavú prednášku sa postaral predseda školiaceho úseku pri SsFZ a zároveň dnes už R  FIFA p. Michal Očenáš, ktorý prezentoval najnovšie videá futbalových momentov z európskych súťaží i ligy majstrov. Tieto sa s prítomnými R podrobne rozoberali  a hľadali sa správne riešenia s pohľadu  výkonu R.

V závere seminára predseda KR zodpovedal prítomným na otázky týkajúce sa vypisovaniu zápisov v ISSF systéme , štartu hráčov, organizáciu stretnutia i delegácie R na stretnutia.

Potom ešte nasledovala prednáška pre mladých R , zaradených do programu „Talent“ , ktorým sa v MFS bude venovať osobitná pozornosť.

V závere poďakoval preds. KR  prítomným za účasť a poprial veľa úspešných rozhodnutí v jarnej časti súťažného ročníka 2017-8 .

 

V Žiline dňa 16.3.2018                                        Štefan Tavač

 

Zimný seminár R a DZ