ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/2021

13.07.2020 11:09

 

ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2020/2021:

 

Pridelené čísla 2020 - 2021