ZÁKAZ VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI A PRESTUPOV

18.12.2014 09:04

Bližšie informácie v US č.17.