VZDELÁVANIE TRÉNEROV - TMK SsFZ

20.01.2017 13:14

 

  1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA  B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 05. februára 2017 (nedeľa)  v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA  v rozsahu  5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo  igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) - účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre príjmatela: meno a priezvisko.
  2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
  3. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec - apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality)  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Úsek vzdelávania pri TMK SsFZ plánuje v roku 2017 organizovať nasledovné vzdelávacie aktivity :

 

ŠKOLENIE TRÉNEROV

 

UEFA B

 

november 2017 – marec 2018  

Banská Bystrica   1 školenie trénerov UEFA B licencie (max. 1 x 25 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni vyučovanie + 12 hod. TJ + 18 hod. hospitácie TJ a zápasov  +  záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 

UEFA GRASSROOTS C

 

február – apríl  2017

Dolný Kubín  1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

marec  – apríl  2017

Rimavská Sobota  1  školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

november 2017 – marec 2018

Banská Bystrica   1 školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 25 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 15. septembra 2017 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

 DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV

(slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )

 

05. február 2017 – Liptovský Ján - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  6 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 25. januára 2017  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo  igi.bella@gmail.com

 

24. jún 2017 - Bobrovec

1 odborný špecializovaný trénerský seminár pre trénerov mládeže SsFZ   – rozsah 8 hodín - prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. júna 2017  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com

 

01.september 2017 – Kalinovo   - v spolupráci s TMK ObFZ Lučenec v rozsahu 6 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 18. augusta 2017  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com

 

17. november 2017 – Banská Bystrica - doškolovací seminár  v rozsahu 8 hodín . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2017

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na stránke www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

 

                                                                                              Peter Štefaňák, koordinátor vzdelávania pre SsFZ

                                                                              TMK SsFZ