Výzva na adresovanie návrhov na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ

19.05.2018 05:53

Vážený člen SFZ,

na základe FIFA Circular Letter číslo 1625 sa upravil FIFA Regulations for Status and Tranfer of Players. V tejto súvilosti bola vytvorená na úrovni SFZ pracovná skupina, ktorá pripravuje novelu Registračného a prestupového poriadku SFZ, kde zapracuje aj novinky vyplyvajúce z uvedeného predpisu FIFA.

V tejto súvislosti by sme si Vás dovolili požiadať, ak máte akékoľvek pripomienky na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ, neváhajte ich adresovať na e-mailovú adresu lukas.pitek@futbalsfz.sk, a to najneskôr v termíne do 24. mája 2018 (švrtok) do 12:00 aj s krátkym odôvodnením.
 

S pozdravom

František Ferenc

ISSF Helpdesk(pomoc): frantisek.ferenc@futbalsfz.sk