VOLEBNÁ KONFERENCIA - Predsedom ObFZ opäť Igor Krško

22.10.2017 10:14

Predsedom ObFZ opäť Igor Krško

Dňa 20.10.2017 sa konala Volebná konferencia ObFZ Žilina . Delegáti volili Predsedu ObFZ, Predsedu Revíznej komisie, Predsedu Odvolacej Komisie, zástupcov ObFZ na Konferenciu SFZ, členov Výkonného výboru ako aj delegátov na Riadnu konferenciu ObFZ. Výsledky volieb: Predseda ObFZ Žilina: Igor Krško, Predseda Revíznej komisie: Milan Dolník, Predseda Odvolacej komisie. Jozef Hrivík, členovia Výkonného výboru ObFZ: Peter Vachan, František Vorel, Pavel Papaj, Milan Meliš.

 

Kompletné výsledky volieb sú na stránke: https://www.futbalzilina.sk/volebna-konferencia/

 

Našou Volebnou konferenciou (spoločne s Konferenciou TFZ v Martine) sa začal "maratón" volieb vo futbalovom hnutí po celom Slovensku. Začína sa na úrovni Oblastných futbalových zväzov, pokračuje voľbami v regionálnych FZ a vyvrcholí Konferenciou SFZ a voľbou PREZIDENTA SFZ. Volebnej konferencie sa ako hostia zúčastnili vrcholní predstavitelia SFZ: Ján KOVÁČIK - prezident SFZ, Karol BELANÍK - viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu a medzinárodné vzťahy, Jozef PARŠO - viceprezident SFZ pre amatérsky futbal a predseda Stredoslovenského futbalového zväzu, Ivan KOZÁK - prezident Únie ligových klubov, Jozef ANTOŠÍK - majiteľ MŠK Žilina, Michal MERTYŇÁK - výkonný riaditeľ ÚLK, Juraj JÁNOŠÍK - predseda Bratislavského futbalového zväzu, Ján LETKO - šéf IT SFZ, Stanislav ŠPILA -
predseda ObFZ Kysúc, Igor REPA - predseda ObFZ Liptovský Mikuláš a bývalý legendárny dlhoročný sekretár ObFZ - p. Mária GAŠKOVÁ. Účasť "špičiek" slovenského futbalu je dôkazom, že ObFZ Žilina patrí k dôležitým článkom SFZ a menovaní prišli podporiť našu Volebnú konferenciu!