VOLEBNÁ KONFERENCIA

18.08.2017 09:37

Výkonný výbor ObFZ Žilina podľa Stanov ObFZ, článku 36, bod 4 stanovuje termín Volebnej konferencie na 20.10.2017. Výkonný výbor zároveň podľa Stanov ObFZ, článku 37, bod 1 stanovuje Prípravný výbor konferencie (PVK) a to v zložení: Predseda PVK Pavol Papaj, členovia: Jozef Hreus, Jozef Hrivík, Peter Vachan. Sekretár PVK Milan Matejčík.