USMERNENIE - SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk.

21.05.2020 11:52

 

 

Usmernenie SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk.

 

Usmernenie-SFZ-25052020