USMERNENIE ŠDK K STRIEDAVÝM ŠTARTOM

02.09.2022 16:34
ŠDK oznamuje klubom, že striedavý štart sa nepovažuje za matričný úkon. Hráč, ktorý v danom prestupovom obdodí má schválený prestup s obmedzením, môže požiadať o striedavý štart za dodržania podmienky, že v jednom súťažnom ročníku nastúpi len za 2 kluby.