Usmernenie k prerušeným nedohratým stretnutiam

10.08.2021 12:45

Usmernenie k prerušeným nedohratým stretnutiam

 

ŠDK na základe rozhodnutia VV ObFZ Žilina zo dňa 09.08.202021 oznamuje FK, že štart hráčov v nedohraných MFS, v ktorých časť MFS sa bude dohrávať sa bude riadiť nasledovnými pravidlami:

 

V dohrávanej časti MFS:

-          nastúpia družstvá v počte hráčov, v akom boli oprávnení hrať v čase prerušenia MFS,

-          môžu nastúpiť hráči, ktorí boli na HP v čase prerušenia MFS, prípadne iní hráči FK (napr. z dôvodu nahradenia zraneného hráča), ktorí boli v čase konania nedohraného MFS matrične príslušní k príslušnému FK a neboli uvedení v zápasovej nominácii,

-          nemôžu nastúpiť hráči, ktorí v čase prerušenia MFS už boli vystriedaní,

-          nemôžu nastúpiť hráči, ktorí boli v prerušenom stretnutí vylúčení,

-          maximálny počet striedajúcich hráčov musí byť dodržaný,

-          z technických príčin (nastavenie v ISSF) je možné uviesť na zápasovú súpisku spolu pre nedohranú aj dohrávanú časť MFS len 19 hráčov

 

ŠDK zároveň žiada rozhodcov, aby zmeny v nomináciách na stretnutie vykonali oni, v prípade ak to systém ISSF neumožní tímovým manažérom.

 

S pozdravom,

 

ŠDK - ObFZ Žilina