UPOZORNENIE PRE KLUBY

02.09.2015 14:41

od 1.9.2015:

- ISSF systém negeneruje položku odstupné za transfer hráča do všeobecnej faktúry!
- KLUBY už negenerujú platobné predpisy cez ISSF!
- KLUBY si fakturujú odstupné za transfer hráčov PRIAMO medzi sebou!

Položky odstupného vygenerované vo faktúre 1.9.2015 za august 2015 je nutné ešte fakturovať cez Platobné predpisy.

Oznamujeme Vám zmenu článku 37 ods.3 RaPP týkajúcu sa zrušenia procesu fakturácie odstupného klubmi cez všeobecnú mesačnú faktúru prostredníctvom ISSF.

VV SFZ hlasovaním zmenil znenie článku 37 ods.3 nasledovne:
"Odstupné podľa odseku 1 je nový klub povinný uhradiť materskému klubu najneskôr do 14 dní od schválenia transferu príslušnou matrikou. Za uhradenú faktúru sa považuje pripísanie sumy na účet materskému klubu. Pokiaľ sa kluby nedohodnú inak, použijú sa fakturačné údaje v ISSF (alebo www.futbalnet.sk).“