TMK - ŠKOLENIE TRÉNEROV - GRASSROOTS C LICENCIE

17.08.2018 08:47

Vážení priatelia: TMK Žilina v spolupráci s TMK SsFZ Banská Bystrica

     pripravuje  školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie ( max.  26 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 100.- €    ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte na priloženom tlačive na adresu: jancapkoapm@zoznam.sk,alebo poštou na adresu: ObFZ Žilina, TMK, Pivovarská 1058, 010 01 Žilina.  

Termín: po skončení jesennej časti, tj. November - Január

Miesto: Žilina, bližšie upresníme.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s pozdravom.

 

                                                                                 TMK pri ObFZ Žilina

 

PRIHLÁŠKA - Školenie trénerov