ŠKOLENIE TRÉNEROV - C LICENCIA + PROGRAM ŠKOLENIA

07.12.2017 15:27

 

Vážení  priatelia uverejňujem zoznam prihlásených uchádzačov na školenie trénerov futbalu: Grassroots C licencie.

 

Termín: 10. - 11.2.2018, 24. – 25.2.2018, 21.3.2018

Miesto:  Žilina – predpoklad  ZŠ Závodie, ihrisko Závodie

Žilina, Bytča

P. č.

Priezvisko a meno

1.

Sedúch  Erik    

2.

Zelník Richard

3.

Vydra Marián

4.

Koštek Ľuboš

5.

Koleno Michal

6.

Kasman Ján

7.

Ferjanec Mário

8.

Bistiak Peter

9.

Trpiš Tomáš

10.

Sárközi Marek

11.

Ondráš Vladimír

12.

Šupej Matej

13.

Rendek Radoslav

14.

Grečmal Miroslav

15.

Trnka Jaroslav

16.

Hrošovský Matúš

17.

Maliňák Juraj

18.

Stískala Peter

19.

Mozolík Peter

20.

Mozolík Matej

P. č.

Priezvisko a meno

21.

Kačáni Ján

22.

Čvapek Vladimír Mgr.

23.

Riljak Ján

24.

Mišutka Lukáš

25.

Makuka Ľuboš

26.

CHládek Anton

27.

Dolník Jozef

28.

Bibik Milan

29.

Mintál Ján

30.

Nemček Ján Mgr.

31.

Štaffen Vladimír

32.

Panák Lukáš

33.

Papučík Ján

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čadca, Kysucké Nové Mesto

P.č.

Priezvisko a meno

1.

Čapková Veronika

2.

Zajac Štefan

3.

Toman Miroslav

4.

Čelko Marek

5.

Rudinec Mário

6.

Tlelka Tomáš

7.

Smolka Peter

8.

Kavuliak Štefan

9.

Roman Daniel

10.

Lušňák František

11.

Gavenčiak Peter

12.

Lopušan Peter

13.

Gottwald Patrik

14.

Privarčák Jozef

15.

Novák Vladimír

16.

Mičian Pavol

 

MIX

P.č.

Priezvisko a meno

1.

Mikuláš Rastislav

2.

Bagala Martin

3.

Papala Martin

4.

Denes Lukas

5.

Noge Matej

 

Ak ste sa v zozname nenašli, alebo máte ešte záujem zavolajte č.t. 0903 644 165 Capko Ján.

Prikladám program, samostatná príloha.

 

 

Stredoslovenský futbalový zväz

974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93

 

Školenie trénerov futbalu Grassroots C licencie

ŽILINA

 

SOBOTA 10.02.2018  (garant dňa CAPKO)

1          Zahájenie školenia, org. pokyny                                 T         08,15 – 08,30              Capko

2 – 3    Rozbor hry, systematika HČJ                                     T         08,30 – 10,00              Nosický

4 – 5    Štruktúra pravidiel, signalizácia rozhodcu                  T       10,05 – 11,35                Kolibáč

                             Obed                                                                   11,35 – 12,30

6 – 7      Zložky tréningového procesu (TE-TA),

                 pedagogika šport. tréningu                                 T         12,30 – 14,00     Kuťka

8 – 9                Organizačné formy TJ, MOF                       T         14,05 – 15,35   Kuťka

10 – 11            Systematika HČJ                                         T         15,40 – 17,10     Nosický

12                    Systematika HK                                           T         17,15 – 18,00   Bačík

13                    Systematika HS                                          T         18,05 – 18,50     Capko,Bačík

                                  

NEDEĽA 11.02.2018 (garant dňa Štefaňák)

1 – 2               Charakteristika grassroots futbalu                  T          08,30 – 10,00    Štefaňák

3 – 4                Príprava a vedenie družstva v zápase           T          10,05 – 11,35     Štefaňák

5 – 6                Analýza zápasu (ÚHČJ, OHČJ)                                     Px*    11,40 – 13,10     Štefaňák

                        Obed                                                                          13,10 – 14,00

7 – 8                             Hospitácia TJ - hodnotenie                           Px*      14,00 – 15,30     Štefaňák      

9                       Organizácia futbalu (ObFZ, RFZ),

                           práca v ISSF                                                T         15,35 – 16,20     Štefaňák

10 – 11            Šport. príprava mládeže (etapy, zameranie)    T         16,25 – 17,55     Štefaňák

 

 

 

Stredoslovenský futbalový zväz

974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 93

 

Školenie trénerov futbalu Grassroots C licencie

ŽILINA

 

SOBOTA  24.02.2018 (garant dňa Kollár)

1                      Biologicko-lekárske minimum

                            (pitný režim a strava)                                T          08,30 – 09,15     Kollár

2                      Biologicko-lekárske minimum

                            (oporný a pohybový systém)                     T          09,20 – 10,05     Kollár

7 – 8                Rozcvičenie, prevencia zranení                                 10,15 – 11,45     Kollár

11 – 12                       FIFA 11+ v praxi                                               Px      11,50 – 13,20     Kollár

                                         Obed                                                                    13,20 – 14,20

1 – 2                Základy plánovania vo futbale                       T         14,20 – 15,50     Nemec

3 – 4                Tvorba plánov (TJ s rôznym zameraním)                   Px*     15,55 – 17,25     Nemec

5 – 6                Šport. príprava dospelých                                          T         17,35 – 19,05     Nemec

 

NEDEĽA  25.02.2018 (garant dňa Nemec)

1 – 2                Biomechanika pohybu - HČJ                          T         08,30 – 10,00     Kollár

3 – 4                Prvá pomoc pri úrazoch                                  T        10,10 – 11,40      Kollár

                             Obed                                                                     11,40 – 12,40 

5 – 6                Využitie MOF pri N/Z HČJ (workshop)          Px*     12,40 – 14,10     Nemec

7 – 10              Príklady cvičení pri N a Z HČJ                      Px          14,20 – 17,20    Nemec

11                    Záver školenia, zadanie ZP                            T          17,30 – 18,15      Nemec

 

+ hospitácie TJ (8 x TJ) = 16 hod. (prax) = prípravka 2x, žiaci 2x, dorast 2x a dospelí 2x

SPOLU:

-          Úvod a záver = 2 hodiny

-          Teória = 31 hodín

-          Prax = 14 hodín

-          Hospitácie TJ (prax vo vlastnom klube) = 16 hodín

           

CELKOM = 63 hodín

V Banskej Bystrici 30.10.2017                                                  vypracoval: Peter ŠTEFAŇ