TERMÍNOVÁ LISTINA

16.02.2016 09:20

ŠDK oznamuje, že vzhľadom na množiace sa žiadosti FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ upravuje termínovú listinu pre jarnú časť súťažného ročníka 2015/2016 tak, že začiatok všetkých súťaží sa posúva o jeden týždeň. Všetky zmeny budú v najbližšom období premietnuté aj do systému ISSF a termínová listina zverejnená aj na stránke futbalzilina.sk.

Bližšie informácie v US č.17.