SMÚTOČNÝ OZNAM

04.04.2023 22:41

S hlbokým zármutkom oznamujeme športovej verejnosti, že nás dňa 3. apríla 2023 opustil náš kamarát, dlhoročný futbalový rozhodca Augustín Sobola.

Česť jeho pamiatke

 

Parte AS.