SMUTOČNÝ OZNAM

11.10.2021 11:51

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že nás navždy opustil dňa 8. októbra 2021  dlhoročný funkcionár / FK Nezbudská Lúčka / Ján Samec.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 11. októbra 2021 o 15.00 hod. v Dome smútku v Nezbudskej Lúčke.