SMÚTOČNÝ OZNAM

28.02.2020 09:28

 

Foto    

 

S hlbokým smútkom oznamujeme, že nás opustil dňa 27.02.2020 vo veku 62 rokov bývalý rozhodca, delegát a dlhoročný funkcionár ObFZ Žilina pán Libor Kolibáč

Posledná rozlúčka bude 3.3.2020 o 14.00 hod. v Dome smútku na Novom cintoríne v Žiiline.

 

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.