SMUTOČNÝ OZNAM

21.01.2020 18:14

S hlbokým smútkom oznamujeme, že dňa 20.01.2020 zomrel vo veku 68 rokov bývalý rozhodca a delegát ObFZ Žilina pán Frantíšek Hrabovský. Pohreb bude vo štvrtok 23.1.2020 o 15,00 hodine v Jablonovom.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.