Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie

12.02.2020 11:32

 

Vážení priatelia

TMK SsFZ ,TMK pri ObFZ Žilina v spolupráci s TMK Kysúc ponúka školenie trénerov v termíne:

apríl - jún  2020 

Kysucké Nové Mesto  - 1 školenie trénerov  UEFA GRASSROOTS C licencie ( max. 1 x 26 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín (6 vyučovacích blokov + záverečné skúšky). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 100.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Školenie bude vypísané 2 mesiace pred jeho začiatkom,  prihlasovanie bude elektronikou formou cez online prihlášku ticketing.futbalsfz.sk

 

V Žiline 10.2.2020                                                                  Predseda TMK: Capko Ján