Sieň slávy hornohričovského futbalu

23.07.2014 08:32

V nedeľu 15.6.2014 sa "Sieň slávy hornohričovského futbalu" stala skutočnosťou, keď ju starostovia obcí Buchlovice Ing. Jiří Černý a Horného Hričova Ing. Jozef Trizuljak slávnostným prestrihnutím pásky otvorili a sprístupnili verejnosti. Dňa 7.12.2012 boli do nej, na základe rozhodnutia členskej schôdze, uvedení prví dvaja jej členovia p. Miroslav Potomský st. a p. Anton Nemčík st. V deň otvorenia Siene slávy hornohričovského futbalu k ním pribudli ďalší dvaja jej členovia p. Anton Vydra a p. Milan Králik, ktorých po schválení členskou schôdzou do nej uviedli dcéra p. Antona Vydru p. Katarína Šalmiková rod. Vydrová a synovia p. Milana Králika Ing. Juraj Králik a p. Ľuboš Králik. 

Termín prehliadky Siene slávy hornohričovského futbalu je potrebné si vopred dohodnúť na č.t. 0910 315870.

Viď fotogaléria