SFZ - US

28.11.2016 11:24

Vzhľadom na rozhodnutie konferencie SFZ, týkajúce sa prerozdelenia vyzbieraných členských poplatkov SFZ, vyzýva všetky kluby, ako riadnych členov SFZ, aby si najneskôr do 1.12.2016 skontrolovali v ISSF svoje fakturačné údaje, predovšetkým IBAN, a to z dôvodu poukazovania prerozdelených členských poplatkov na jednotlivé kluby. V prípade otázok alebo akýchkoľvek problémov je potrebné kontaktovať p. Františka Ferenca (frantisek.ferenc@futbalsfz.sk). Finančné prostriedky sa budú poukazovať výlučne na účty klubov uvedené v ISSF.