Seminár rozhodcov a delegátov ObFZ

20.03.2017 08:50

V piatok 17.3.2017 sa pred  začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2016/17 v priestoroch Hotel Slovakia uskutočnil Seminár rozhodcov  a delegátov ObFZ.

Predseda komisie R  p. Kolibáč  privítal prítomných rozhodcov,  delegátov ObFZ Žilina a oboznámil ich  s programom jarného  seminára.  Predseda ObFZ Žilina p. Igor Krško  poďakoval prítomným za ich činnosť. 

Rozhodca UEFA p. Michal Očenáš  vo svojej prednáške informoval  o nových  zmenách v pravidlách  futbalu , na  videozáznamoch poukázal na príklady chýb rozhodcov, a to i na vrcholovej úrovni Ligy majstrov.

Po absolvovaní písomného testu, nasledovali informácie  sekretára ObFZ p. Matejčíka , ako zástupcu ŠTK  p.Tavača.

Na záver poďakoval predseda KR p. Kolibáč všetkým R a DZ za ich činnosť a zaželal úspešný  priebeh stretnutí  v  jarnej časti súťažného ročníka 2016/17.

Je potrebné v nastávajúcom období  školiť nových záujemcov o prácu rozhodcov, nakoľko v poslednej  dobe evidujeme úbytok rozhodov na všetkých úrovniach majstrovských súťaží.

Seminár rozhodcov a delegátov ObFZ