SEMINÁR "R" a "DZ"

23.02.2016 11:31

KR oznamuje R a DZ, že seminár pred jarnou časťou  súťažného ročníka  2015/2016 sa uskutoční dňa 18.marca 2016 o 16.00 hod. - reštauracia KOTVA / ul. Predmestská /. Pri prezentácii každý R a DZ predloží lekárske potvrdenie / nie staršie, ako 1 mesiac / o schopnosti vykonávať funkciu R, resp. DZ , nahlási svoju aktuálnu e-mailovú adresu a zaplatí poplatok  12.- euro za náklady spojené na zabezpečenie seminára  a činnosť KR. Súčasťou seminára bude absolvovanie písomného testu z PF a FN, resp. RS  / priniesť písacie potreby/. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

Účasť  všetkých R a DZ je podmienkou delegovania v  jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016.