SEMINÁR " R " a " DZ "

16.02.2017 13:17

 KR oznamuje R a DZ, že seminár pred jarnou časťou  súťažného ročníka  2016/2017 sa uskutoční dňa 17.marca 2017 o 16.00 hod.   hotel Slovakia / 1. poschodie/. Pri prezentácii každý R a DZ predloží lekárske potvrdenie, / nie staršie, ako 1 mesiac / o schopnosti vykonávať funkciu R, resp. DZ , nahlási svoju aktuálnu e-mailovú adresu a zaplatí poplatok  12.- euro za náklady spojené na zabezpečenie seminára  a činnosť KR. Súčasťou seminára bude absolvovanie písomného testu z PF a FN, resp. RS  / priniesť písacie potreby/. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Prineste si aj doklady k vypísaniu dohody na rok 2017 / číslo účtu v tvare IBAN, rodné číslo, zdravotná poistovňa, adresa, ....... /.

Účasť  všetkých R a DZ je podmienkou delegovania v  jarnej časti súťažného ročníka 2016/2017.