ŠDK - ROZDELENIE DO SÚŤAŽÍ

30.06.2017 11:28

ŠDK oznamuje klubom a funkcionárom, že schválila konečné rozdelenie družstiev do súťaží. Čísla uvedené pri jednotlivých družstvách sú nezáväzné, pričom konečné pridelenie čísel bude zverejnené na stránke ObFZ Žilina dňa 05.07.2017 v popoludňajších hodinách.

 

ŠDK neakceptuje ďalšie prihlášky do súťaží, s výnimkou prihlášok do súťaží mladších žiakov a prípraviek.

 

Peter Vachan, predseda ŠDK

 

ObFZ rozdelenie muži

ObFZ rozdelenie dorast

ObFZ rozdelenie žiaci

ObFZ rozdelenie ml. žiaci - prípravka