ŠDK - Prihláška do súťaží

07.06.2017 11:41

„ObFZ Žilina oznamuje všetkým klubom a funkcionárom, že v sekcii dokumenty bola zverejnená prihláška do súťaží na súťažný ročník 2017/2018. Termín podávania prihlášok je najneskôr do 23.06.2017 do 12:00 hod.“