REGISTRAČNÉ OBDOBIA

07.07.2019 22:58

RaPP - zmeny od 18.6.2019:

 

Článok 19 - Registračné obdobia

 

(2)  Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :

a) od 26.06. do 15.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 

 

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).

 

Prestupy bez obmedzenia nebudú možné v zimnom prestupovom termíne.!!!