Registrácia športového odborníka

06.09.2017 10:11

Návod na zaregistrovanie športového odborníka /vedúci družstva, usporiadateľ, funkcionár..../ :

 

https://www.futbalsfz.sk/issf-sportovi-odborni