RaPP, Článok 19 - Registračné obdobia

27.06.2024 14:51

Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach 

a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

 b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením), 

c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia), 

d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením),

 e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia).