PRIPRAVKY - oznam

28.05.2019 13:55

ŠDK upozorňuje FK, ktoré majú družstvá v súťaži starších a mladších 

prípraviek, aby do všetkých zápisov o stretnutiach svojho družstva v systéme ISSF nahrali nominácie a to v termíne do 31.5.2019. Kluby, ktoré nenahrajú nominácie do VŠETKÝCH zápisov o stretnutí do 31.5.2019 budú zo súťaže v systéme ISSF vylúčené!