PRIHLÁŠKA + SÚŤAŽNÝ VKLAD

21.06.2017 13:34

ŠDK upozorňuje FK na termín podania prihlášok. Termín podania je do 23.06.2017 do 12.00 hod. 

Súťažný vklad uhradiť na účet č.účtu: SK 08 5600 0000 0031 6430 3001