Prerozdelenie členských príspevkov 2020/2021

30.12.2020 12:08

Vážený klubový manažér, ostatní,
dovoľujem si Vám v jednej správe priniesť viacero dôležitých informácií.

Prerozdelenie členských príspevkov 2020/2021.
Rozhodnutím Konferencie SFZ zo dňa 25.9.2020 (bod. 7, viac na https://www.futbalsfz.sk/konferencia_zapisnice) o výške členských poplatkov a prerozdelení členských poplatkov sa mení spôsob prerozdelenia nie podľa počtu družstiev, ale podľa počtu aktívnych hráčov do U19, vrátane s minimálne 3 štartmi podľa uzatvorených Zápisoch o stretnutí za jesennú časť oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021 (len uzavreté Zápisy o stretnutí v ISSF).
Taktiež sa mení spôsob vyplácania uhradených členských poplatkov, a to 50% do 15.12.2020 a druhých 50% aj s členskými príspevkami uhradenými do 30.6.2021 bude uhradených do 31.7.2021.

Členské vygenerované a uhradené od 1.7.2020 do 15.12.2020, 96 058 uhradených položiek v sume 558 150,00 € - 96 058 € (správa osobného účtu) = 462 092 € na prerozdelenie pre hráčov do U19 vrátane minimálne s 3 oficiálnymi štartmi (musí byť uzavretý Zápis o stretnutí) okrem Akadémií a UTM.
Počet klubov s nárokom na príspevok je 1298 s 37 658 hráčmi s minimálne 3 štartmi od 18.7.2020 do 15.12.2020 (bez Akadémií a ÚTM) s 276 285 štartmi v oficiálne uzatvorených Zápisoch o stretnutí jesennej časti oficiálnych súťaží v sezóne 2020/2021.
Príspevok na jedného hráča po prerozdelení je 12,27 € (informatívne suma na jeden štart hráča 1,67 €)
Kompletné informácie nájdete na https://www.futbalsfz.sk/clenske-prispevky-SFZ-2020-2021

Čerpanie kreditov za rok 2020.
Pre rok 2020 bolo podľa Zákona o športe k dispozícii pre amatérske kluby okrem klubov s Akadémiami a ÚTM celkom 1 660 361,04 €. 1 222 klubov vyčerpalo celkovo 1 654 014,36 € čo je viac ako 99,617%.
Podrobné čerpanie aj s verejným výkazníctvom je na https://podporamladeze.futbalsfz.sk

PHM
Čerpanie PHM na karty bude pozastavené  dňa 31.12.2020 o 15.00 hod. Možnosť ďalšieho čerpania prostriedkov bude až v novom roku po zúčtovaní. Dátum spustenia čerpania Vám bude oznámený počas januára 2021.

Dovoľte mi záverom sa Vám poďakovať za spoluprácu v roku 2020, ktorý nám priniesol zaujímavé životné situácie, ale som presvedčený, že trpezlivosťou a slušným správaním sme to zvládli na “výbornú”.
Prajem Vám ešte príjemné prežitie sviatkov vo Vašej “bezpečnej” bubline, príjemný Silvester aj Nový rok, a nech sa nám všetkým v Novom roku 2021 podarí všetko, čo sme nestihli v tomto a ešte aj viac …

Pekné sviatky.
 

S pozdravom

Ján Letko