PREDSEDOVIA KOMISIÍ ObFZ ŽILINA

13.02.2018 11:05

       VV dňa 8.2.2018 schválil za predsedov komisií:

 

Predseda KR     - Juraj Krajči

 

Predseda ŠDK  - JUDr. Peter Vachan

 

Predseda TMK  - Ján Capko

 

Predseda HK     - Anna Psotná

 

Predseda OK    - Ing. Jozef Hrivík

 

Predseda  RK   - Ing. Milan Dolník