Praktický tréning rozhodcov

26.04.2018 16:55

Dňa 25.4. 2018 sa na štadióne v Lietavskej Lúčke uskutočnil praktický tréning vybraných rozhodcov pôsobiacich v ObFZ Žilina.

Na úvod všetci zúčastnení absolvovali predzápasovú rozcvičku za asistencie člena KR Mareka Kolena, hneď po rozcvičke nasledoval vysoko-intenzívny tréning behu, ktorý simuluje pohyb rozhodcu po hracej ploche počas stretnutia. Tento druh behu odkryl medzery v kondícii a ukázal, že rozhodovanie nie je len o víkendových zápasoch, ale aj o príprave – či už fyzickej, ale aj teoretickej.

Druhá polovica tréningu bola zameraná na zlepšovanie zručností, premýšľanie pri rozhodnutiach, pozičné postavenie rozhodcu a asistenta rozhodcu, a prácu so zástavkou. Svoje skúsenosti a rady prišli odovzdať FIFA rozhodca Michal Očenáš a najlepší asistent Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2017 Rastislav Kuba. Tí ukázali mladším kolegom čo zlepšiť na signalizácii, pozičnom postavení a ako sa správať v špecifických situáciách, ktoré môžu nastať počas stretnutia.

Veríme, že tento tréning bol motiváciou do ďalšej práce pre našich mladých rozhodcov a tešíme sa na ďalší tréning, ktorý bude organizovaný v blízkej budúcnosti.

Nakoniec chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tréningu, ako aj všetkým zúčastneným.

 

KR ObFZ Žilina

Praktický tréning rozhodcov