Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry

17.08.2017 13:58

v stredu 23.8.2017 sa o 13,00 hod uskutoční v B. Bystrici v reštaurácii športovej haly na Štiavničkách regionálne koordinačné stretnutie so zástupcami úspešných žiadateľov z regiónu stredného Slovenska v I. etape projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“. Z priestorových dôvodov (kapacita miestnosti) očakávame jednu osobu na 1 žiadateľa (výnimočne 2). Kompletný zoznam úspešných žiadateľov o príspevok je zverejnený na webovom sídle SFZ: https://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura.