POĎAKOVANIE

04.04.2016 11:47

ObFZ Žilina s KR  vyjadruje touto cestou poďakovanie rozhodcom / Augustín Sobola, Miroslav Holeša, Ľudovít Filip / za dlhoročnú činnosť rozhodcu v rámci ObFZ Žilina.