OZNAM !!!!

21.05.2021 16:13

 

Výkonný výbor ObFZ Žilina na svojom zasadnutí dňa 18.5.2021 anuloval  všetky súťaže mládeže riadené ObFZ Žilina (dorast, žiaci, prípravka) jesennej a jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021 a výsledky všetkých doteraz odohratých MFS v kategóriách mládeže (dorast, žiaci, prípravka) v súťažnom ročníku 2020/2021.
O zaradení družstiev do súťaží mládeže v súťažnom ročníku 2021/2022 rozhodne s konečnou platnosťou Výkonný výbor ObFZ Žilina s prihliadnutím na umiestnenie na základe doteraz odohratých MFS v súťažnom ročníku 2020/2021.
 
V súťažiach dospelých sledujeme vývoj v regionálnych súťažiach riadených SsFZ Banská Bystrica, konkrétne v V. lige, sk. „A“ a o prípadnom reštarte súťaží ObFZ Žilina v kategórii dospelých sa rozhodne operatívne s tým, že dohrávky neodohratých MFS z jesene sa odohrajú nasledovne:
nedeľa 6.6.2021 o 17,00 hod (1.DT dospelí 11.kolo Petrovice - Nededza, 2.DT dospelí 10.kolo: Hliník - Rašov, Trnové - Krasňany, Pšurnovice - Hvozdnica) 
- nedeľa 13.6.2021 o 17,00 hod (1.DT dospelí 12.kolo, 2. DT dospelí 12.kolo, 3.DT "A" dospelí 1.kolo, 3.DT "B" dospelí 1.kolo) 
sobota 19.6.2021 o 17,30 hod (1.DT dospelí 13.kolo, 2.DT dospelí 13.kolo, 3.DT "A" dospelí 2.kolo, 3.DT "B" 2.kolo).