Opatrenia platné pre víkend 5.-6.6.2021

31.05.2021 19:33

 

 

Opatrenia platné pre víkend 5.-6.6.2021

(všetky podrobnosti sú dostupné aj na https://covidsemafor.sportcenter.sk/)

 

Zázemie

Prevádzka šatní a spŕch je možná, za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozostupy apod.) Zároveň je potrebné minimalizovať stretávanie a zdržiavanie sa zúčastnených v spoločných priestoroch. Je vhodné zabezpečiť samostatný vchod a východ na športovisko, alebo bez stretávací režim pri výmene skupín. Pri vstupe na športovisko je potrebné umiestniť oznam o pravidlách.

Súťaže - počet divákov

Súťaže profesionálnych aj amatérskych súťaží môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti max 500 divákov / exteriér a 250 divákov / interiér. Kapacita v oboch prípadoch nesmie prekročiť 25% miest na sedenie.

Súťaže - počet športovcov

amatérske súťaže max. 50 súťažiacich

Súťaže - testovanie

Organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR  alebo  LAMP  testu  na  ochorenie  COVID –19    nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID –19   nie starším ako 24 hodín.

Testovanie – výnimky:

Negatívnym testom nie je povinné sa preukazovať ak

  • osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • ide o osobu do 10 rokov veku.