Nový súťažný ročník 2020/2021

10.06.2020 19:07

 

Oblastný futbalový zväz Žilina informuje, že na svojej stránke zverejnil prihlášku do nového súťažného ročníka 2020/2021, 

pričom rozhodnutím VV ObFZ Žilina bolo štartovné v kategóriách dospelých znížené o 50 % oproti predchádzajúcemu ročníku a v kategóriách mládeže sa štartovné neplatí.

 Uzávierka prihlášok, ktoré je možné podávať VÝLUČNE v papierovej podobe na sekretariáte ObFZ Žilina 

je dňa 26.06.2020 o 12:00 hod.

 

Štart nového ročníka je predpokladaný na 02.08.2020, návrh termínovej listiny je zverejnený na stránke 

ObFZ Žilina.

 

Pridelené čísla družstiev v príslušnej súťaži sa oproti ročníku 2019/2020 nebudú meniť, výnimky môžu nastať

v prípade neprihlásenia družstiev alebo zmien vo vyšších súťažiach, ktoré zasiahnu do súťaží riadených 

ObFZ Žilina. Zámena čísel je možná výlučne po vzájomnej dohode klubov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti 

a aktuálnu situáciu ObFZ Žilina neplánuje uskutočniť tradičný aktív klubov pred novým ročníkom. 

V prípade zmeny tohto rozhodnutia budú kluby vopred informované.

 

Pre úplnosť ObFZ Žilina informuje, že od súťažného ročníka 2020/2021 budú na všetky súťažné stretnutia

v kategórii prípraviek delegovaní rozhodcovia a všetky zmeny termínov zápasov (turnajov) budú podliehať 

súhlasu ŠDK ObFZ Žilina. Presný formát súťaže prípraviek bude predstavený a odsúhlasený družstvami 

na aktíve prípraviek v priebehu mesiaca august 2020.

Družstvá prípraviek je možné prihlásiť najneskôr v lehote na podávanie prihlášok, 

 t.j. do 26.06.2020 do 12:00 hod.

 

 S pozdravom,

 Peter Vachan

predseda ŠDK ObFZ Žilina