MIMORIADNA SPRÁVA

26.03.2020 14:13

MIMORIADNA SPRÁVA:

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nielen v Slovenskej republike, rozhodnutia regionálnych futbalových zväzov (viď www.ssfz.sk) Výkonný výbor ObFZ Žilina rozhodol:

 

1. Rušia sa všetky súťaže riadené ObFZ Žilina (dospelí, dorast,žiaci, prípravka) jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

 

2. Výsledky všetkých doteraz odohratých súťaží ročníka 2019/2020 sa anulujú.

 

3. Z terajších súťaží pre nasledujúci ročník 2020//2021 nikto nepostúpi ani nezostúpi. To znamená, že každý účastník ma právo prihlásiť sa do súťaže, v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020.

 

4. Kritéria pre zaradzovanie družstiev do súťaží pre ročník 2020/2021 v prípade, že niektoré družstvo nevyužije právo prihlásiť sa do súťaže, v ktorej pôsobí v tomto súťažnom ročníku, resp. sa prihlási do nižšej súťaže podľa Súťažného poriadku SFZ, budú zverejnené neskôr, najneskôr však pred termínom podania prihlášok na nový súťažný ročník.

 

Výkonný výbor ObFZ Žilina