MATRIKA + SEMINÁR TRÉNEROV

16.02.2023 09:57

Žiadosť o prestup amatéra v zimnom registračnom období je možné podať /RaPP čl.19 bod 2 /: 

d)od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením), 

e) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie zo zahraničia). 

 

2. Pripomíname, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná (novelizácia RaPP čl. 18 bod 13 z 08.06.2021)

 

SEMINÁR TRÉNEROV UEFA B A UEFA GR C – ŽILINA – 16.03.2023

 MŠK Žilina v spolupráci s ObFZ Žilina organizuje seminár trénerov UEFA B a UEFA GR C licencie v rozsahu 5 hodín vo štvrtok 16.marca 2023 od 15.30 hod. v priestoroch štadióna MŠK Žilina. Maximálny počet účastníkov seminára je 50. 

Program seminára a prihláška na seminár je zverejnená na stránke https://app.paysy.sk/reg/msk-zilina-as/univerzal.