LETNÝ SEMINÁR R a DZ

03.08.2015 12:00

V piatok 31.7.2015 sa v reštaurácii Kotva , stretli rozhodcovia a delegáti pôsobiaci v ObFZ Žilina na letnom seminári pred začiatkom nového súťažného ročníka 2015-16.

Predseda KR p. Kolibáč oboznámil prítomných s novinkami do nového ročníka. Hlavnými bodmi boli novinky v pravidlách futbalu a  v rozpise súťaže. Zhodnotil činnosť v uplynulom ročníku a zaželal veľa zdaru do nového ročníka. Nabádal na získavanie nových adeptov, hlavne mladých, na funkciu rozhodcu, nakoľko v posledných rokoch nie je záujem o túto činnosť. Preto poďakoval najmä starším R a R pôsobiacim pri SsFZ  za výpomoc pri zápasoch riadených ObFZ Žilina.

 

LETNÝ SEMINÁR R a DZ