KR - OZNAM

19.07.2019 08:33

KR - upozorňuje FK a širokú športovú verejnosť na zmenu pravidiel futbalu  od 1.6.2019.

 

Zmeny pravidiel futbalu 1.6.2019