KR - KOP OD BRÁNKY - VYSVETLENIE

16.08.2019 13:00

 

KR -prikladáme informáciu z IFAB o nedovolenom spôsobe vykonávania kopu od bránky.

 

KOP OD BRÁNKY-IFAB vysvetlenie