Informačné stretnutie úspešných uchádzačov

18.11.2019 11:15

Na základe požiadavky SFZ pripravuje SsFZ informačné stretnutie úspešných uchádzačov v rámci projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021 s manažérmi uvedeného projektu. Stretnutie sa uskutoční  vo štvrtok  21.11.2019 o 14:00 v kongres hoteli DIXON v B. Bystrici, Švermova ul. 32 (vedľa plážového kúpaliska). Pozývame touto cestou zástupcov úspešných uchádzačov z regiónu stredného Slovenska na uvedené stretnutie a žiadame touto cestou sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby informovali úspešných žiadateľov v ich pôsobnosti o konaní stretnutia.